Title: Datové rozhraní pro řízení experimentu a čtení dat z pixelových detektorů
Other Titles: Readout Interface for Control and Data acquisition of Pixel Detectors
Authors: Kraus, Václav
Advisor: Georgiev Vjačeslav, Doc. Dr. Ing.
Referee: Kos Šimon, Doc. Mgr. Ph.D.
Kostka František, Ing. CSc.
Škoda Radek, Doc. Ing. MSc. PhD.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23035
Keywords: medipix2mxr;timepix;medipix 3;hybridní pixelový detektor;cern;fpga;ionizující záření;koincidenční měření;see;štěpení jader;fitpix;risesat;mx-10;satram;polohově citlivé detektory částic;datové rozhraní.
Keywords in different language: medipix2mxr;timepix;medipix 3;hybrid pixel detector;cern;fpga;ionizing radiation;coincidence measurement;see;fission;fitpix;risesat;mx-10;satram;position sensitive detectors;readout interface;control and data acquisition.
Abstract: Tato dizertační práce se zabývá vývojem elektronického systému pro polohově citlivé detektory z rodiny Medipix, které byly vyvinuty v CERN. V práci je detailně popsán návrh datového rozhraní pro řízení experimentů a čtení dat z pixelových detektorů Medipix2MXR, Timepix a Medipix3, které bylo realizováno a vešlo do povědomí vědecké komunity jako zařízení FITPix. Dále je uveden seznam realizací a speciálních aplikací tohoto zařízení, které byly vyvinuty. V práci jsou též popsány dva experimenty, na kterých jsem pracoval, a kde byly použity zařízení FITPix.
Abstract in different language: This Ph.D. thesis devotes to the development of readout electronics for pixel detectors of the Medipix family. The Medipix detectors were developed in frame of the Medipix collaboration at CERN. The data acquisition and control readout interface for pixel particle detector and experiment control is described in a detail. The device called FITPix can operate all the main detectors of the Medipix family such as the Medipix2MXR, Timepix and Medipix3 devices. This thesis contains also the list of special modifications of the FITPix which were developed during my study. Two types of experiments are described which were performed using the FITPix readout interface and which I took part assembling the system and performing the measurement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015-Kraus-Dizertace.pdfPlný text práce4,9 MBAdobe PDFView/Open
kraus publ.pdfPosudek vedoucího práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
kraus opon.pdfPosudek oponenta práce4,38 MBAdobe PDFView/Open
kraus obh.pdfPrůběh obhajoby práce699,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23035

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.