Title: Substráty pro výkonové aplikace v elektrotechnice
Other Titles: Substrates for power electronics
Authors: Hromadka, Karel
Referee: Skočil Vlastimil, Doc. Ing. CSc.
Urbánek Jan, Doc. Ing. CSc.
Heřmanský Vojtěch, Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23041
Keywords: keramika;měď;dbc;tlustá vrstva;substrát.
Keywords in different language: ceramic;copper;dbc;thick film;substrate.
Abstract: Disertační práce se zabývá novými technologiemi pro výrobu substrátů, které jsou vhodné pro výkonové aplikace. Je zde porovnávána zejména technologie tlustých vrstev a technologie přímého spojování mědi s keramikou. Práce obsahuje metodiku testování, která byla navrhnuta pro ověření substrátů, které se používají ve výkonových aplikacích. Výkonové substráty byly touto metodikou otestovány a výsledky těchto experimentů jsou obsaženy v hlavní části práce.
Abstract in different language: This paper mainly deals with the manufacturing technologies of substrates that are used in high power applications. The thick film technology and direct bonded copper technology are compared and described in detail. This paper includes also testing methodology that was designed to test substrates for power applications. Power electronic substrates were tested by this methodology and results of these experiments are included in the main part of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hromadka_disertacni_prace.pdfPlný text práce13,81 MBAdobe PDFView/Open
hromadka publ.pdfPosudek vedoucího práce613,65 kBAdobe PDFView/Open
hromadka opon.pdfPosudek oponenta práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
hromadka zapis.pdfPrůběh obhajoby práce675,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23041

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.