Název: Řízení výkonových toků v elektroenergetické soustavě
Další názvy: Power flow control in electric power system
Autoři: Vrábík, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Janda Martin, Ing. Ph.D.
Oponent: Talla Jakub, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23054
Klíčová slova: řízení výkonových toků;činný a jalový výkon;transformátor s regulací fáze (pst);univerzální regulátor výkonů (upfc);facts
Klíčová slova v dalším jazyce: power flow control;active and reactive power;phase-shifting transformer (pst);unified power flow controller (upfc);facts
Abstrakt: Bakalářská práce je rešerší způsobů řízení toků činného a jalového výkonu v přenosových soustavách. Práce nastiňuje, jak je možné ovlivňovat činný a jalový výkon v energetické soustavě. Dále podává přehled o základních typech zařízení FACTS. Pozornost je věnována především principům fungování jednotlivých zařízení FACTS, především transformátorům s regulací fáze a univerzálním regulátorům výkonů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is mainly literature search on ways of managing flows of active and reactive power in transmission systems. This thesis outlines how it is possible to influence the active and reactive power in the power system. Furthermore, it presents an overview of the basic types of FACTS devices. Attention is paid to the principles of individual FACTS devices, especially Phase-shifting Transformer (PST) and Unified Power Flow Controller (UPFC).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Miroslav_Vrabik.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
062612_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce287,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
062612_oponent.pdfPosudek oponenta práce296,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
062612_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce283,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23054

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.