Title: Princip a chování základních polovodičových měničů s vlastní komutací
Other Titles: Principle and Behaviour of Basic Semiconductor Converters with Self Commutation
Authors: Baross, Martin
Advisor: Fořt Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Pittermann Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23059
Keywords: polovodičový měnič;pulsní měnič;napěťový střídač;dioda;simulace;tranzistor
Keywords in different language: semiconductor converter;pulse convertor;voltage invertor;diode;simulation;transistor
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na objasnění problematiky principu a chování základních polovodičových měničů s vlastní komutací. Hlavním úkolem bylo vytvořit on-line simulace vybraných měničů s vnitřní komutací, a tím přispět k rozšíření výukového internetového portálu EDUCON. Pro formátování obsahu daných simulací a jejich zobrazování na webových stránkách je použit jazyk HTML (HyperText Markup Language) s implementovaným CSS (Cascading Style Sheet). Cílem této bakalářské práce je názorně vysvětlit a pomoci studentům pochopit základní principy výkonových polovodičových měničů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is directed aim at the explication of the principle and basic semiconductor converters behaviour problems with own commutation. Major task was to create on-line simulation of chosen power convertors with own commutation and thereby to prevalance of educational Internet (online) portal EDUCON. In order to format the content of given simulations and their displaying on websites there is used the HTML (HyperText Markup Language) with implemented CSS (Cascading Style Sheet). The target of this bachelor thesis is to clearly demonstrate and help students to comprehend the basic principles of power convertors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_Prace_Baross_Martin.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
062736_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce350,42 kBAdobe PDFView/Open
062736_oponent.pdfPosudek oponenta práce594,81 kBAdobe PDFView/Open
062736_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce237,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.