Název: Studie realizace zdroje energie využívají malou vodní turbínu
Další názvy: The Study of power source with water turbine
Autoři: Fedurca, Luděk
Vedoucí práce/školitel: Pittermann Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Fořt Jiří, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23082
Klíčová slova: příkon vodní turbíny;účinnost;jmenovitý průtok;užitný spád;synchronní generátor;asynchronní generátor;ostrovní systém;měnič.
Klíčová slova v dalším jazyce: power consumption;water turbine;efficiency nominal flow;net momentum;synchronous;generator;inverter off-grid.
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce řeší modelový příklad realizace zdroje elektrické energie pomocí malé vodní turbíny. Rozebrány jsou zde především požadavky na elektrická soustrojí. Je zmíněn vhodný vodní motor (turbína), mechanický převod, generátor a řízení soustrojí, včetně použití polovodičového měniče. Výsledkem je požadovaný příkon pro napájení zátěže. Práce je zaměřena na ostrovní provoz 230V/50Hz.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis addresses the model example of realization of the power source energy using small water turbine. It analyses primarily requirements of the whole electric system. Suitable water engine (turbine), mechanical transmission, generator and control sets, including the use of a semiconductor inverter are described. Aim of the thesis is to design off-grid 230V 50Hz power source.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
FedurcaBP.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
066948_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
066948_oponent.pdfPosudek oponenta práce404,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
066948_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce262,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23082

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.