Title: Chladící systémy synchronních turboalternátorů
Other Titles: Cooling Systems of Synchronous Turbo-Alternators
Authors: Rollinger, Ondřej
Advisor: Hruška Karel, Ing. Ph.D.
Referee: Pechánek Roman, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23087
Keywords: turboalternátor;tepelná síť;chlazení;chladícím medium;voda;vzduch;vodík
Keywords in different language: turbo-alternators;thermal network;cooling;cooling medium;water;air;hydrogen
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje postupy používané pro výpočet oteplení a ventilace synchronních turboalternátorů. Dále uvádí jednotlivé způsoby chlazení používané u turboalternátorů různých výkonů.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes the procedures used for the calculation of warming and ventilation synchronous turbo-alternators. It also states the various cooling methods used in turbo-alternators different performance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Rollinger_Ondrej_Chladici systemy synchronnich alternatoru.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFView/Open
067027_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,44 kBAdobe PDFView/Open
067027_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce332,61 kBAdobe PDFView/Open
067027_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.