Title: Měření infračerveného spektra elektroizolačních kapalin pomocí FT-IR spektroskopie
Other Titles: Measurement of infrared spectrum of electrical insulating liquids by FT-IR spectroscopy
Authors: Kovanda, Jan
Advisor: Hahn Pavel, Ing.
Referee: Kadlec Petr, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23095
Keywords: transformátorový olej;infračervené spektrum;ft-ir spektroskopie atr krystal;kapalinová kyveta
Keywords in different language: transformer oil;infrared spectrum;ft-ir spectroscopy;atr crystal;liquid cuvette
Abstract: Tato odborná práce je zaměřena na transformátorové oleje a jejich přirozené stárnutí, které má za následek změny některých vlastností a možnost s sebou přinést určitá rizika. Umělé stárnutí je provedeno metodikou zrychleného tepelného stárnutí v horkovzdušné peci při teplotě 130 °C po celkovou dobu 672 hodin. Průběhy stárnutí transformátorových olejů jsou vyhodnoceny na základě infračervených spekter získaných ze vzorků pomocí FT-IR spektrometru.
Abstract in different language: This scientific work is focused on transformer oils and their natural ageing, which has resulted in change of some properties and the ability which carry a certain risk. Artificial ageing is performed by using the accelerated thermal ageing in hot air furnace at 130 °C temperature for a total time of 672 hours. Processes of ageing of transformer oils are evaluated on the bases of the infrared spectrum obtained from samples using FT-IR spectrometer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KOVANDA Jan - Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
067040_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce252,93 kBAdobe PDFView/Open
067040_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce446,02 kBAdobe PDFView/Open
067040_oponent.pdfPosudek oponenta práce428,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.