Title: Řízení dvouúrovňového měniče
Other Titles: Control of two-level converter
Authors: Do, Viet Hung
Advisor: Votava Martin, Ing.
Referee: Bláha Štěpán, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23104
Keywords: dvouúrovňový měnič;třífázový napěťový střídač;pulzně šířková modulace;vektorová pulzně šířková modulace;obdélníkové řízení;simulace
Keywords in different language: two-level converter;three-phase voltage inverter;pulse width modulation;vector pulse width modulation;rectangular control;simulation
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na řízení výkonového polovodičového dvouúrovňového měniče. Práce obsahuje teoretický úvod do problematiky, návrh a popis simulačního modelu měniče. Algoritmy řízení a simulace měniče byly realizovány v prostředí Matlab/Simulink. Cílem této práce je porovnat různé typy řízení pro dvouúrovňové měniče.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the control of the two-level power semiconductor converters. The thesis contains theoretical introduction, design and description of the simulation model of the drive. Control algorithms and simulation converters were implemented in Matlab / Simulink. The aim of this study is to compare the different types of procedures for two-level converter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC prace 1.6.pdfPlný text práce2,56 MBAdobe PDFView/Open
067052_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce261,78 kBAdobe PDFView/Open
067052_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,79 kBAdobe PDFView/Open
067052_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce247,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23104

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.