Název: Řízení toku výkonu v síti
Další názvy: Power flow control
Autoři: Ptáček, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Bláha Štěpán, Ing.
Oponent: Votava Martin, Ing.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23105
Klíčová slova: kompenzace;řízení výkonu;facts;účiník;aktivní filtry;sériová kompenzace;paralelní kompenzace
Klíčová slova v dalším jazyce: compensation;flexible ac transmission systém;circuit power flow;series compensation;shunt compensation;active power filters
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se v první části zabývá problematikou kompenzace. Řeší základní způsoby a zařízení, které jsou užity ke kompenzaci. V další částí je přehled několika vybraných zařízení FACTS. Je zde představen základní popis principu, konfigurace a použití. V poslední části jsou popsány a porovnány moderní zařízení FACTS, které jsou založeny na výkonových měničích. V závěru jsou pak tyto vybrané systémy porovnány.
Abstrakt v dalším jazyce: First part of this thesis is focused on compensation. It deals with basic principals and devices which are used for compensation. In the next part of this thesis, some of the basic types of FACTS devices are introduced. Basic principle, configuration and applications are disscused. In the last segment, we describe and compare modern FACTS systems, which are based on power converters such as UPFC device and its variations .
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Ondrej_Ptacek_Rizeni toku vykonu.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067053_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce255,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067053_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067053_oponent.pdfPosudek oponenta práce288,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23105

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.