Title: Optimalizace pájecích profilů u průběžné přetavovací pece
Other Titles: Optimization of soldering profiles for continuous reflow oven
Authors: Jakoubek, Jakub
Advisor: Hirman Martin, Ing.
Referee: Pretl Silvan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23144
Keywords: pájení;pájecí slitiny;pájecí pasty;pájení přetavením;průběžná přetavovací pec;mistral 260;optimalizace pájecích profilů.
Keywords in different language: soldering;solder alloy;solder paste;reflow soldering;continuous reflow oven;mistral 260.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci pájecích profilů u průběžné přetavovací pece Mistral 260. V teoretické části jsou uvedeny základní poznatky o pájení olovnatém i bezolovnatém, dále hlavní technologické postupy pájení, zaměřené hlavně na pájení přetavením. V teoretické části jsou dále také popsány pájecí (teplotní) profily a průběžná přetavovací pec Mistral 260, která byla použita pro praktickou část. V praktické části je popsáno, jakým způsobem probíhala optimalizace pro vybrané pájecí pasty. Dále jsou zde uvedeny výsledky optimalizace pro každou vybranou pastu.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on optimization solder profiles for continuous reflow oven Mistral 260. The theoretical part provides the basic knowledge of lead and free-lead soldering, futher described the main technological methods of soldeing, focusing mainly on reflow soldering. The theoretical part also describes solder (temperature) profiles and continuous reflow oven Mistral 260, which was used for practical part. The practical part describes how proceeded the optimization for the selected solder solder paste. Futher there are presented results of the optimization for each selected paste.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Optimalizace pajecich profilu u prubezne pretavovaci pece - Jakoubek.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
067133_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,61 kBAdobe PDFView/Open
067133_oponent.pdfPosudek oponenta práce387,16 kBAdobe PDFView/Open
067133_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce142,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23144

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.