Název: Muslimská komunita ve Velké Británii na přelomu tisíciletí
Další názvy: The Muslim community in Great Britain at the turn of the millennium
Autoři: Ponomarev, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Písařová, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2316
Klíčová slova: Velká Británie;islám;muslimové;terorismus;islamofobie;sekuritizace
Klíčová slova v dalším jazyce: Great Britain;islam;muslims;terrorism;islamophobia;securitization
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o komparaci muslimské komunity s britskou společností v průběhu posledních dvou desetiletí. Jedná se o období 1990 - 2001 a 2001 - 2010. Druhá část práce popisuje dopad protiteroristických opatření na muslimskou společnost.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with comparison of muslim community and British society during last two decades, the time period being 1990-2001 and 2001-2010. The second part of this work describes the impact of counter-terrorist measures on the muslim socitey.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Muslimska komunita v Britanii na prelomu tisicileti.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ponomarev_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ponomarev_oponent.pdfPosudek oponenta práce283,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ponomarev.pdfPrůběh obhajoby práce148,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2316

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.