Název: Mahmúd Darwíš, palestinský národní básník
Další názvy: Mahmoud Darwish, Palestinian national poet
Autoři: Šmídlová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Písařová, Petra
Oponent: Ramadan, Issam
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2318
Klíčová slova: literatura;Palestina;poezie;próza;národní básník;izraelsko-palestinský konflikt;Nakba;palestinští uprchlíci;Palestinská deklarace nezávislosti;Organizace pro osvobození Palestiny
Klíčová slova v dalším jazyce: literature;Palestine;poetry;prose;national poet;Israeli-Palestinian conflict;Nakba;palestinian refugees;Palestinian declaration of independence;Palestine Liberation Organization
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá osobou literáta Mahmúda Darwíše. Popisuje jeho život od narození v roce 1948 až po smrt v roce 2008. Zhodnocuje i jeho politické aktivity a vliv, který měl na palestinské obyvatelstvo po celý svůj život. Pojednává i o jeho literární tvorbě, poezii i próze. Práce podává ucelený pohled na život, vliv a dílo tohoto autora, který je považován za palestinského národního básníka.
Abstrakt v dalším jazyce: This essay is focused on the person of writer Mahmoud Darwish. It describes his life from birth in 1948 until his death in 2008. Essay evaluates his political activities and influence that Darwish had on the Palestinian people. Also discusses his literary works, poetry and prose. The essay gives a comprehensive view of life, influence and work of this author, who is considered to be the Palestinian national poet.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Klara Smidlova, Mahmud Darwis, palestinsky narodni basnik, 2012, KAPV.pdfPlný text práce786,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smidlova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce257,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smidlova_oponent.pdfPosudek oponenta práce271,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smidlova.pdfPrůběh obhajoby práce134,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2318

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.