Title: Mahmúd Darwíš, palestinský národní básník
Other Titles: Mahmoud Darwish, Palestinian national poet
Authors: Šmídlová, Klára
Advisor: Písařová, Petra
Referee: Ramadan, Issam
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2318
Keywords: literatura;Palestina;poezie;próza;národní básník;izraelsko-palestinský konflikt;Nakba;palestinští uprchlíci;Palestinská deklarace nezávislosti;Organizace pro osvobození Palestiny
Keywords in different language: literature;Palestine;poetry;prose;national poet;Israeli-Palestinian conflict;Nakba;palestinian refugees;Palestinian declaration of independence;Palestine Liberation Organization
Abstract: Diplomová práce se zabývá osobou literáta Mahmúda Darwíše. Popisuje jeho život od narození v roce 1948 až po smrt v roce 2008. Zhodnocuje i jeho politické aktivity a vliv, který měl na palestinské obyvatelstvo po celý svůj život. Pojednává i o jeho literární tvorbě, poezii i próze. Práce podává ucelený pohled na život, vliv a dílo tohoto autora, který je považován za palestinského národního básníka.
Abstract in different language: This essay is focused on the person of writer Mahmoud Darwish. It describes his life from birth in 1948 until his death in 2008. Essay evaluates his political activities and influence that Darwish had on the Palestinian people. Also discusses his literary works, poetry and prose. The essay gives a comprehensive view of life, influence and work of this author, who is considered to be the Palestinian national poet.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klara Smidlova, Mahmud Darwis, palestinsky narodni basnik, 2012, KAPV.pdfPlný text práce786,78 kBAdobe PDFView/Open
Smidlova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce257,43 kBAdobe PDFView/Open
Smidlova_oponent.pdfPosudek oponenta práce271,16 kBAdobe PDFView/Open
Smidlova.pdfPrůběh obhajoby práce134,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.