Title: Projekt zvyšování výkonnosti podnikových procesů
Other Titles: Business Processes Performance Rising Project
Authors: Váchalová, Laura
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Janota Jiří, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23200
Keywords: podnikové procesy;procesní analýza;procesní optimalizace;analýza prostředí;implementace projektu
Keywords in different language: business processess;process analysis;process optimization;environment analysis;implementation of the project
Abstract: Tato práce je vytvořena s cílem provedení analýzy podnikových procesů ve společnosti Hisense Czech s.r.o. a následně definovat změny těchto procesů formou projektu, které by vedly ke zvýšení výkonnosti podnikových procesů. Nejprve je stručně charakterizován zvolený podnik včetně jeho mateřské společnosti. Dále následuje analýza vývoje prostředí společnosti, ve kterém působí. Poté je provedena analýza podnikových procesů včetně jejich sledovaných výkonnostních charakteristik. Na základě procesní analýzy je navržen projekt pro zvýšení výkonnosti podnikových procesů. Práce také obsahuje definování rizik a přínosů projektu včetně opatření pro jejich snížení. V závěrečné kapitole se práce zabývá úpravami layoutu a provozních norem organizace.
Abstract in different language: This thesis was created with the aim to analyze existing business processes of Hisense Czech CO. Ltd. and then define the changes in these processes through a project that would lead to increased efficiency of business processes. Firstly is briefly descripted selected company, including its parent company. This is followed by analysis of the development environment in which the company operates. Then is realized an analysis of business processes and their performance characteristics. Based on the process analysis is designed project to increase the efficiency of business processes. Work also includes defining the risks and benefits of the project, including measures to reduce them. The final chapter deals with layout´s modifications and operating standards of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Vachalova.pdfPlný text práce3,67 MBAdobe PDFView/Open
DP_Vachalova_VP.pdfPosudek vedoucího práce662,22 kBAdobe PDFView/Open
DP_Vachalova_OP.pdfPosudek oponenta práce588,63 kBAdobe PDFView/Open
DP_Vachalova.PDFPrůběh obhajoby práce1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23200

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.