Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKřížek, Daniel
dc.contributor.authorKondrys, Jan
dc.contributor.refereePísařová, Petra
dc.date.accepted2012-05-30
dc.date.accessioned2013-06-19T06:27:13Z-
dc.date.available2011-06-02cs
dc.date.available2013-06-19T06:27:13Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-27
dc.identifier48756
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2320
dc.description.abstractTato práce se pokouší mapovat klíčové myšlenky a argumenty představitelů islámského modernismu v Egyptě.Cílem je představit reprezentativní vzorek modernistických náboženských postojů v Egyptě, nejlidnatější arabské zemi, jež je již téměř po dvě století předním centrem rozmanitých podob moderního islámského myšlení. Na omezeném prostoru nebylo možné podat vyčerpávající souhrnné dějiny egyptského islámského modernismu, rozhodl jsem se proto raději učinit užší výběr několika ústředních postav tohoto směru (Rifá´a Ráfi at-Tahtáwí, Muhammad Abduh, Qásim Amín, Alí Abd ar-Ráziq, Mahmúd Šaltút), a v postupném sledu analyzovat jejich díla a hlavní myšlenky.cs
dc.format130 s. (184 632 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectIslámcs
dc.subjectIslámský modernismuscs
dc.subjectEgyptcs
dc.subjectRifá´a Ráfi at-Tahtáwícs
dc.subjectMuhammad Abduhcs
dc.subjectQásim Amíncs
dc.subjectAlí Abd ar-Ráziqcs
dc.subjectMahmúd Šaltútcs
dc.subjectreformismuscs
dc.subject19. stoletícs
dc.subject20. století.cs
dc.titleIslámský modernismus v Egyptě.cs
dc.title.alternativeIslamic Modernism in Egypt.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra blízkovýchodních studiícs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis tries to map Egyptian representatives of Islamic modernism crucial ideas and arguments. What I meant to do is to introduce a representative sample of modernistic religious attitudes in Egypt, the most populous Arabian country, in the past two centuries the foremnost centre of modern Islamic thought. Within a limited range it was not possible to present an exhaustive overall history of Egyptian Islamic modernism, and so I opted rather for some selected men of stature, representing this tendency (Rifa´a Rafi at-Tahtawi, Muhammad Abduh, Qasim Amin, Ali Abd ar-Raziq, Mahmúd Shaltut) and analyze their works and most important thoughts in turn.en
dc.subject.translatedIslamen
dc.subject.translatedIslamic modernismen
dc.subject.translatedEgypten
dc.subject.translatedRifa´a Rafi at-Tahtawien
dc.subject.translatedMuhammad Abduhen
dc.subject.translatedQasim Amínen
dc.subject.translatedAli Abd ar-Raziqen
dc.subject.translatedMahmud Shaltuten
dc.subject.translatedreformismen
dc.subject.translated19th centuryen
dc.subject.translated20th century.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kondrys DP- Islamsky modernismus v Egypte.pdfPlný text práce830,72 kBAdobe PDFView/Open
Kondrys_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce278,12 kBAdobe PDFView/Open
Kondrys_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,83 kBAdobe PDFView/Open
Kondrys.pdfPrůběh obhajoby práce154,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.