Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
dc.contributor.authorSvobodová, Kateřina
dc.contributor.refereeHoffmannová Tereza, Ing. Mgr.
dc.date.accepted2016-6-1
dc.date.accessioned2017-02-21T08:20:02Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:20:02Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-21
dc.identifier67679
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23227
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru jako nástroje k získání dotace. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se zabývá zpracováním problematiky evropských programů v programovém období 2014-2020. Dále teoreticky přibližuje Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost včetně jeho prioritních os a stručně přibližuje dostupné možnosti financování podnikatelského záměru. Formulovány jsou náležitosti podnikatelského záměru v souladu s programem Aplikace, Výzvou I. Praktická část práce se věnuje zpracování podnikatelského záměru dle doporučené osnovy. Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr je nástrojem k získání podpory formou dotace.cs
dc.format106 s. (144 508 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpodnikatelský záměrcs
dc.subjecteu fondycs
dc.subjectdotacecs
dc.subjectprogramové obdobícs
dc.subjectoperační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnostcs
dc.titlePodnikatelský záměr jako nástroj získání dotacecs
dc.title.alternativeBusiness plan as a tool for obtaining subsidyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on developing a business plan as a tool to obtain subsidy. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis deals with the issue of European programs in the programming period 2014-2020. The Operational Programme Enterprise and Innovation for Competitiveness is closer theoretically, including its priority axes and outlines the financing options available business plan. Additional requirements of business plan are formulated in accordance with the Application program, Call I. The practical part is devoted to processing the business plan according to the recommended curriculum. A well-prepared business plan is a tool to gain support in the form of a subsidy.en
dc.subject.translatedbusiness planen
dc.subject.translatedeu fundsen
dc.subject.translatedsubsidyen
dc.subject.translatedprogram perioden
dc.subject.translatedthe operational programme enterprise and innovation for competitivenessen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diploma_prace_SVOBODOVA_KATERINA.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
Svobodova_V.pdfPosudek vedoucího práce629,19 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova_O.pdfPosudek oponenta práce674,12 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova_P.pdfPrůběh obhajoby práce192,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.