Title: Analýza vývoje podniku ADW AGRO, a.s., Krahulov pomocí bankrotních a bonitních modelů
Other Titles: Analysis of the ADW AGRO, a.s., Krahulov company development using creditworthy and bankruptcy models
Authors: Grepl, Robert
Advisor: Lukáš Ladislav, Doc. RNDr. Ing. CSc.
Referee: Mičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23229
Keywords: bankrotní modely;bonitní modely;finanční analýza
Keywords in different language: bankrupcty models;creditworthy;financial analysis
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá analýzou bankrotních a bonitních modelů. Skládá se celkem ze čtyř částí. První část je věnována teoretickému popisu bankrotních a bonitních modelů. Ve druhé části je popsán podnik. Ve třetí části je vypracována finanční analýza. Předposlední část je věnována aplikaci bankrotních a bonitních modelů. V poslední části jsou navrženy návrhy ke zlepšení podniku.
Abstract in different language: This thesis deals with the assessment of business development with the use of selected bankruptcy and credibility models . It consists of a total of five chapters. The first part is devoted to creditworthy and bankruptcy models . The second part relates to financial analysis. The third chapter provides basic information about the company. The fourth chapter is the financial analysis of the company . The last section is devoted to the application of bankruptcy and credibility models
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Grepl_25.4.2016.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Grepl_V.pdfPosudek vedoucího práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Grepl_O.pdfPosudek oponenta práce795,22 kBAdobe PDFView/Open
Grepl_P.pdfPrůběh obhajoby práce200,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23229

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.