Title: Komparace vybrané skupiny e-shopů oční kamerou (eyetracking)
Other Titles: Comparison of a selected group of e-shops by eye camera (eyetracking)
Authors: Vlková, Daniela
Advisor: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Kunešová Hana, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23237
Keywords: e-commerce;e-shop;design;marketing;oční kamera;eyetracking
Keywords in different language: e-commerce;e-shop;design;marketing;eye camera;eyetracking
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá komparací několika vybraných e-shopů na základě testování oční kamerou (eyetrackingu). Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky e-commerce, základní doporučení pro design a marketing internetových obchodů a popis metody testování oční kamerou. V empirické části je nejprve prezentován návrh výzkumu, následuje výzkumná zpráva obsahující popis průběhu testování, analýzu a vyhodnocení získaných výstupů a návrhy opatření pro zlepšení testovaných e-shopů.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on a comparison of a few selected e-shops based on testing by eye camera (eyetracking). The theoretical part is comprised of an introduction to the e-commerce issues, basic recommendations for design and marketing of e-shops and a description of the eye-tracking methodology. In the empirical part is firstly presented a research proposal, followed by a research report including a description of the testing process, an analysis and an evaluation of the collected findings and recommended actions for improvement of the tested e-shops.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Vlkova.pdfPlný text práce3,73 MBAdobe PDFView/Open
Vlkova_V.pdfPosudek vedoucího práce739 kBAdobe PDFView/Open
Vlkova_O.pdfPosudek oponenta práce530 kBAdobe PDFView/Open
Vlkova_P.pdfPrůběh obhajoby práce160,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.