Title: Marketingový plán vybrané společnosti
Other Titles: The marketing plan of choosen company
Authors: Přibáňová, Ilona
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23253
Keywords: situační analýza;marketingový mix;marketingový plán
Keywords in different language: situatioanal analysis;marketing mix;marketing plan
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá marketingovým plánem konkrétní společnosti. Základem pro návrh marketingového plánu bylo provedení situační analýzy, která byla podkladem pro stanovení marketingových cílů. Dále jsou navrženy strategie, které si kladou za cíl dosáhnout stanovených cílů. Akční program obsahuje časový harmonogram pro jednotlivé navržené aktivity. Dále jsou odhadnuty náklady jednotlivých aktivit a je stanovena kontrola těchto aktivit.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the marketing plan of a particular company. The basis for the proposal of marketing plan was a situational analysis, that analysis was basis for determination of marketing goals. Then the marketing strategies were proposed. These strategies want to achieve determined goals. Action program contains time schedule for particular proposed activities. Then the costs of proposed activities are estimated and the control of these activities is determied.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketingovy plan vybrane spolecnosti_Ilona PRIBANOVA.pdfPlný text práce3,59 MBAdobe PDFView/Open
Pribanova_V.pdfPosudek vedoucího práce684,52 kBAdobe PDFView/Open
Pribanova_O.pdfPosudek oponenta práce614,05 kBAdobe PDFView/Open
Pribanova_P.pdfPrůběh obhajoby práce239,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23253

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.