Title: Analýza nákladů a výnosů ve vybraném podnikatelském subjektu
Other Titles: Cost and Revenue Analysis in a chosen Company
Authors: Kalistová, Michaela
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Zborková Jitka, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23261
Keywords: náklady;výnosy;daňové;nedaňové;daňová optimalizace
Keywords in different language: expenses;revenues;deductible;nondeductible;tax optimalization
Abstract: Diplomová práce se věnuje analýze nákladů a výnosů z pohledu zákona o účetnictví a zákona o dani z příjmů, členěna je na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá deskripcí právních předpisů, které se vztahují k problematice nákladů a výnosů z účetního i daňového hlediska. Také vysvětluje rozdíl mezi výsledkem hospodaření a základem daně z příjmů právnických osob, dále uvádí nástroje daňové optimalizace. Praktická část nejprve popisuje problematiku nákladů a výnosů v praxi konkrétní společnosti z účetního hlediska. Poté je zahrnuto daňové hledisko. Je vysvětlen postup, jakým je výsledek hospodaření společnosti upraven na základ daně z příjmů právnických osob a jak je vypočtena výsledná daňová povinnost. Dále je vysvětlen způsob, jakým společnost uplatňuje odpisy, zákonné rezervy a opravné položky k pohledávkám po splatnosti v daňovém základu. Na závěr jsou navrženy další možnosti daňové optimalizace.
Abstract in different language: Diploma thesis is focused on expense and revenue analysis from both Accounting Act and Income tax Act point of view. It is devided into a theoretical and a practical part. The theoretical part provides a description of above mentioned law regulations related to expenses and revenues. It also explains the difference between accounting profit and taxable income. After that there are mentioned possibilities for income tax optimalization. The practical part first describes the expenses and revenues in accounting of particular company. Also the income tax point of view is taken into account. Process of transformation of accounting profit to a taxable base and a calculation of final income tax are explained as well. Furthemore, there is a description of how the company uses tax depreciation, tax reserves, and allowance for doubtful accounts in taxable base for income tax. Finally, other possibilities for income tax optimalization are proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kalistova_Michaela_2016.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
pv kalistova.PDFPosudek vedoucího práce566,43 kBAdobe PDFView/Open
po Kalistova.PDFPosudek oponenta práce574,6 kBAdobe PDFView/Open
Kalistova.PDFPrůběh obhajoby práce286,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23261

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.