Title: Ukazatele výkonnosti zdravotní péče
Other Titles: Performance indicators of health care.
Authors: Geiger, Martin
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Uhrová Jiřina, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23263
Keywords: ukazatel;výkonnost;zdravotní péče;zdravotnictví
Keywords in different language: indicator;performance;health care;health service
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu výkonnostních ukazatelů zdravotní péče v České republice. Praktická část se skládá z aplikace vybraných ukazatelů a následného zhodnocení výkonnosti a pozice zdravotní péče ČR v mezinárodním kontextu. Na základě provedených analýz jsou definovány příčiny neefektivností a stanovena doporučení pro alokaci zdrojů zdravotní péče.
Abstract in different language: This Diploma thesis focuses on analysis of performance indicators of health care in the Czech republic. The practical part consists of the application of selected indicators and subsequent assessment of the performance and position of the Czech health care in the international context. Based on the performed analysis are defined causes of inefficiencies and identified recommendations for the allocation of health care resources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_GEIGER_Ukazatele_vykonnosti_zdravotni_pece.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
pv geiger.PDFPosudek vedoucího práce635,59 kBAdobe PDFView/Open
po geiger.PDFPosudek oponenta práce648,17 kBAdobe PDFView/Open
Geiger.PDFPrůběh obhajoby práce287,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.