Title: Řízení projektů a analýza rizika projektu v Divizi výroba,ČEZ a.s.
Other Titles: Project Management and Risk Analysis Project in Production Division, ČEZ (PLC)
Authors: Votíková, Lucie
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Rybníček Miroslav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23268
Keywords: projektový management;projekt;životní cyklus projektu;riziko
Keywords in different language: project management;project;project life cycle;risk
Abstract: Předložená práce je zaměřena na řízení projektů v Divizi výroba, ČEZ a.s. Cílem mé diplomové práce je poznat řízení projektu v konkrétní společnosti a vyzkoušet si v praxi řídit projekt na konkrétním příkladu. Teoretická část je zaměřena na projektové řízení ve všech fázích životního cyklu a problémy, které mohou nastat během těchto fází. Dále se zde zaměřujeme na riziko v projektech a řešíme, jak se s ním vypořádat. Praktická část se zabývá představením společnosti, řízením projektů v Divizi výroba, ČEZ a.s., kde si projdeme projekt v jednotlivých fázích. Poté si vyzkoušíme řídit konkrétní projekt během jeho celého životního cyklu pomocí softwaru používaného ve společnosti, kde určíme jeho rizika a jak se těmto rizikům bránit.
Abstract in different language: The presented work is focused on project management in the Production Division, ČEZ (PLC). The aim of my thesis is to understand the project management within the organization and to try in practice to manage the project on a specific example. The theoretical part is focused on project management in all phases of the life cycle and the problems that can find during these phases. We go on to focus on the risks in the project and deal with how to deal with it. The practical part deals with the introduction of the company, management of projects in the Production Division, ČEZ (PLC), where you go over the project in phases. Then we try to manage a specific project throughout its life cycle using the software used in a society where we determine its risks and how these risks defend.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lucie_Votikova.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
pv votikova.pdfPosudek vedoucího práce617,85 kBAdobe PDFView/Open
po votikova.pdfPosudek oponenta práce603,36 kBAdobe PDFView/Open
votikova obhj.pdfPrůběh obhajoby práce229,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23268

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.