Title: Řízení kurzového rizika - Keramika Soukup, a. s.
Other Titles: Exchange rate risk management - Keramika Soukup, a. s.
Authors: Hašková, Romana
Advisor: Krechovská Michaela, Ing. Ph.D.
Referee: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23283
Keywords: kurzové riziko;zajištění;opce;keramika soukup;a. s.;kurzový výsledek
Keywords in different language: exchange rate risk;heding;option;keramika soukup;a. s.;exchange rate
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na analýzu kurzového rizika. Práce obsahuje nejprve teoretické poznatky týkající se této problematiky a jejich následnou demonstraci na řízení kurzového rizika ve společnosti Keramika Soukup, a. s. prostřednictvím vybrané bankovní instituce. V teoretické části je vysvětlen pojem rizika, rozebrány způsoby řízení kurzového rizika a popsány postupy a metody sloužící pro predikci měnových kurzů. V praktické části práce jsou vyčísleny kurzové výsledky v analyzovaných letech a následná demonstrace kurzových výsledků v případě, že by se společnost zajišťovala proti riziku prostřednictvím opcí nebo forwardů. Na základě získaných poznatků je v poslední části práce navrhnuto optimální řešení pro společnost Keramika Soukup, a. s.
Abstract in different language: The presented diploma thesis is focused on the analysis of exchange rate risk. Firstly, the work contains theoretical knowledge on this issue and their subsequent demonstration of the exchange rate risk management in the company Keramika Soukup, a. s. through specific banking institutions. The theoretical part is the explanation of the risks discussed ways of managing exchange rate risk and describes the procedures and methods used to predict exchange rates. In the practical part of the diploma thesis are quantified exchange results in the analyzed period and the subsequent demonstration of quotations in the event that the company provided against risk through options or forwards. On the basis of acquired information is in the last part suggested an optimal solution for the company Keramika Soukup, a. s.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Haskova Romana.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
po haskova.pdfPosudek oponenta práce565,97 kBAdobe PDFView/Open
Haskova pv.pdfPosudek vedoucího práce901,36 kBAdobe PDFView/Open
Haskova obhaj..pdfPrůběh obhajoby práce214,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23283

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.