Title: Posouzení přínosů motivačního programu v podniku
Other Titles: Assessment of a company motivation program
Authors: Doubková, Lucie
Advisor: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Dvořáková Věra, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23322
Keywords: motivace;stimulace;stimulační prostředky;motivační program
Keywords in different language: motivation;stimulation;stimulation means;motivation program
Abstract: Cílem této práce je posouzení přínosů motivačního programu společnosti promiro s. r. o. Bakalářská práce se v první teoretické části zabývá základními pojmy pro pochopení celé problematiky. V praktické části je charakterizovaná společnost promiro s. r. o., její prostředí a stávající motivační program. V rámci dotazníkového šetření, byly charakterizovány nedostatky stávajícího systému motivování. V závěru byla nevržena dvě opatření na vylepšení, které byly současně zhodnoceny z realizačního a finančního hlediska.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to judge an assessment of company motivation program to promiro s. r. o. Bachelor thesis deals with basic terms because of better understanding of such problematic in the first part. In practical part, there is promiro s. r. o. company characterized and its present motivation program likewise. Deficiencies of present motivation program have been defined within questionnaire research. At the end of this work, two optional improvements are suggested and judged according their implementing and financial possibilities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Doubkova L..pdfPlný text práce4,88 MBAdobe PDFView/Open
BP_Doubkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce746,72 kBAdobe PDFView/Open
BP_Doubkova_OP.pdfPosudek oponenta práce677,95 kBAdobe PDFView/Open
BP_Doubkova.PDFPrůběh obhajoby práce1,35 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.