Title: Ekonomický pohled na předání malé rodinné firmy a jeho výzvy
Other Titles: Economic view of the transfer of a small family company and its challenges
Authors: Černá, Kristýna
Advisor: Hofman Jiří, Dr. Ing.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23324
Keywords: rodinné podnikání;plánování;následnictví;generační obměna
Keywords in different language: family business;succession planning;succession;generation change
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na předání malé rodinné firmy. V první části bakalářské práce jsou definovány pojmy související s rodinným podnikáním. Na základě teoretické části práce jsou demonstrovány zjištěné poznatky na firmě Jan Reitmaier spol. s r.o. Firma je analyzována pomocí vertikální, horizontální a SWOT analýzy. Na konkrétním příkladu je zpracováno předání rodinného podniku synovci majitele firmy, je sestaven plán pro předání podniku nástupci a jsou definovány ekonomické důsledky. Dále jsou v práci zpracovány výzvy pro nového majitele po předání podniku. Na závěr je celá praktická část zhodnocena a shrnuta, jsou navržena doporučení, kterých by se majitel podniku měl držet při předání firmy následující generaci, jak z hlediska běžného podniku, tak z hlediska rodinného podniku.
Abstract in different language: Submitted bachelor thesis is aimed on a transfer of a small family company. In a first part of this bachelor thesis are defined theoretic parts related to family entrepreneurship. Based on the theoretical part are detected finding demonstrated on Jan Reitmaier Ltd Company. The company is analyzed using vertical, horizontal and SWOT analysis. On the concrete example is processed transfer of a family business to the owner's nephew. The plan of the transfer of this company to its successor is assembled and also the economic consequences are introduced. Further are in this thesis also given challenges for the new owner after the transfer of this company. In the end is the practical part rated and summarized. There are submitted suggestions, which are for the owner smart to follow while transferring the family business to the next generation both from the perspective of ordinary company and family company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekonomicky pohled na predani male rodinne firmy a jeho vyzvy.pdfPlný text práce947,44 kBAdobe PDFView/Open
Cerna K. - V.PDFPosudek vedoucího práce528,51 kBAdobe PDFView/Open
Cerna K. - O.PDFPosudek oponenta práce543,25 kBAdobe PDFView/Open
Cerna K. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce189,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23324

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.