Title: Efektivní organizační struktura podniku
Other Titles: Effective organizational structure in company
Authors: Brtníková, Ivona
Advisor: Jelínková Eva, Ing.
Referee: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23325
Keywords: organizování;organizační struktura;outsourcing
Keywords in different language: organization;organizational structure;outsourcing
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na efektivní organizační strukturu společnosti KANZELSBERGER a.s. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá problematikou organizování a organizačních struktur. Uvedené organizační struktury jsou popsány včetně grafického znázornění a uvedení jejich výhod a nevýhod. V praktické části je představena společnost KANZELSBERGER a.s. Následně je detailně popsána organizační struktura společnosti. Dále jsou nastíněny náplně práce jednotlivých pracovníků oddělení a poboček. Na základě dotazníkového šetření a rozhovoru se zaměstnanci je zhodnocena organizační struktura a doporučeny návrhy pro její zefektivnění.
Abstract in different language: This thesis is focused on the effective organizational structure in KANZELSBERGER a.s. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with theory of organizing and organizational structures. Organizational structures are described in detail, including their diagrams and advantages and disadvantages. In practical part the KANZELSBERGER a.s. in introduced. The following describes the organizational structure in the company. Then it includes a job description of individual employees of departments and stores. On the basis of questionnaire analysis and dialogues with employees the organizational structure were evaluated and proposed recommendation to improve effectiveness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Brtnikova_Portal.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
BP_Brtnikova_OP.pdfPosudek oponenta práce710,48 kBAdobe PDFView/Open
BP_Brtnikova_VP.pdfPosudek vedoucího práce688,26 kBAdobe PDFView/Open
BP_Brtnikova.PDFPrůběh obhajoby práce1,42 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23325

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.