Title: Projekt a jeho plán
Other Titles: Project and its plan
Authors: Puchmertlová, Karolína
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23326
Keywords: projekt;projektové plánování;logický rámec;wbs rozpad;ganttův diagram;rozpočet projektu;rizika projektu;evaluace projektu;xenofobie;rasismus;multikulturalismus
Keywords in different language: project;project management;logical framework approach;work breakdown structure;gantt´s diagram;project budget;project risks;evaluation;xenophobia;racism;multiculturalism
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je rozbor vzdělávacího projektu financovaného z prostředků Evropské Unie. V první části práce je za podpory teoretického výkladu představen projekt a pojmy projektového plánování jako jsou: logický rámec projektu, WBS rozpad, Ganttův diagram či rozpočet projektu. Teoretická část projektového plánování je vždy následována praktickou. Jednotlivé pojmy jsou nejdříve vysvětleny a poté na konkrétním příkladu vztahujícímu se k projektu názorně vytvořeny. Následuje část evaluace projektu pomocí dotazníku a osobního rozhovoru a návrhy na řešení pro lepší organizaci budoucích podobných projektů.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is analysis of the educational project which was funded by the European Union. The first part of this work describes the project management of the project with the support of theoretical explanations. There are explanations of concepts such are: logical framework approach, work breakdown structure, Gantt´s diagram and project budget. The theoretical part is always complemented by the practical. Each concept is theoretically explained and then created on a practical example. The second part of this work is talking about the evaluation of the project done by a questionnaire and an interview followed by the chapter of proposals and recommendations for the future management of any similar project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Puchmertlova_K12B0630P.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
BP_Puchmertlova_OP_SPR.pdfPosudek oponenta práce794,22 kBAdobe PDFView/Open
BP_Puchmertlova_VP_SPR.pdfPosudek vedoucího práce715,01 kBAdobe PDFView/Open
BP_Puchmertlova.PDFPrůběh obhajoby práce1,35 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23326

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.