Title: Podpora státu při vzniku a provozování kladné externality v ekonomice
Other Titles: State support of origin and operating of positive externality in economy
Authors: Ertlová, Sandra
Advisor: Jarý Čestmír, PhDr.
Referee: Martinčík David, JUDr. Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23331
Keywords: veřejné statky;kladná externalita;povinné vzdělání;základní škola
Keywords in different language: public goods;positive externality;compulsory education;elementary school
Abstract: Předložená práce se v teoretické části zabývá stručným popisem a vymezením pojmů veřejné statky a externality se zaměřením na kladnou externalitu. Kladná externalita byla zvolena "vzdělávání" soustřeďující se na primární vzdělávání. Téma bylo vybráno na základě jeho široké působnosti v rámci celé České republiky. Informace byly čerpány z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, statistik a vývojových tabulek českého statistického úřadu, školského zákona a účetních výkazů Základní školy Holýšov. Za výstup lze považovat navržené dotační programy pro konkrétní základní školu v Holýšově.
Abstract in different language: Submitted work in the theoretical part deals with a brief description and definition of public goods and externalities, focused on positive externality. As a positive externality has been chosen "education" focused on elementary education. The theme was selected on the basis of its wide scope of activity in the context of the whole Czech Republic. Information was drawn from the Ministry of education, youth and sports, statistics and flow charts of the Czech Statistical Office, the education law and final accounts of Elementary school in Holysov. The output can be considered the proposed grant programs for specific Elementary school in Holysov.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_ERTLOVA.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Ertlova S. - V.PDFPosudek vedoucího práce642,24 kBAdobe PDFView/Open
Ertlova s. - O.PDFPosudek oponenta práce887,48 kBAdobe PDFView/Open
Ertlova S. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce208,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23331

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.