Title: Efektivní nákup podniku
Other Titles: Efficient business purchases
Authors: Schneiderová, Lucie
Advisor: Hofman Jiří, Dr. Ing.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23332
Keywords: nákup;nákupní činnost;dodavatelé;analýza
Keywords in different language: purchasing;shopping aktivity;contractors;analysis
Abstract: Cílem této bakalářské práce je rozbor nákupu podniku. V první kapitole je charakterizována společnost MODUS, s. r. o, její historie, profil a hospodaření. Druhá kapitola se věnuje finanční analýze této společnosti. Jsou zde vypočteni vybraní ukazatele. Třetí kapitola se věnuje nákupu, jeho charakteristice, spolupráci s ostatními odděleními ve společnosti a rozhodování nákupního oddělení.
Abstract in different language: The aim of this thesis is analysis of the acquisition of business. In the first chapter is characterized MODUS, s. r. o. company, its history, profile and management of economy. The second chapter deals with the financial analysis of the company. There are calculation of selected indicators. The third chapter is devoted to the purchase, its characteristics, together with other departments in the company and the purchasing department deceisions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Schneiderova.pdfPlný text práce686,86 kBAdobe PDFView/Open
Schneiderova L. - V.PDFPosudek vedoucího práce610,55 kBAdobe PDFView/Open
Schneiderova L. - O.PDFPosudek oponenta práce580,86 kBAdobe PDFView/Open
Schneiderova L. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce245,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.