Title: Řízení kvality projektů
Other Titles: Project Quality Management
Authors: Princová, Adéla
Advisor: Skalický Jiří, Doc. Ing. CSc.
Referee: Svoboda Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23349
Keywords: projekt;produkt;řízení kvality;nástroje zlepšování kvality;management kvality;iso
Keywords in different language: project;product;quality control;quality improvement tools;quality management;iso
Abstract: Cílem této bakalářské práce je charakterizovat a následně zhodnotit proces řízení kvality u konkrétního projektu, který byl realizován ve společnosti Otavské strojírny, a.s.Teoretická část se zabývá zejména popisem procesu řízení kvality a popis řízení kvality konkrétního produktu. Dále jsou zde také zmíněny nástroje pro zajištění kvality, náklady spojené s kvalitou a je zde také definována odpovědnost a pravomoc v systému managementu kvality. Praktická část představuje společnost Otavské strojírny, a.s. Proces řízen kvality je popsán na projektu klimatizační jednotky do vlakové soupravy, která jezdí po španělských železnicích.Závěr práce obsahuje hodnocení procesu řízení kvality ve společnosti.Součástí práce je řada obrázků, které by měly čtenáři pomoci s pochopením daného tématu.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to characterize and assess the process of quality control for the specific project, which was implemented in the joint-stock company Otavské strojírny, a.s. The theoretical part deals mainly with the description of the process of quality control and the description of a specific product quality management. Furthermore, tools for quality assurance, and costs associated with quality are mentioned, and responsibility and competence in the quality management system is defined. The practical part presents the joint-stock company Otavské strojírny, a.s. The quality management process is described in the project of an air-conditioning unit in a train that runs on Spanish railways. Finally, the thesis includes the evaluation of the quality management process in the company. The thesis also contains a series of pictures that should help the reader to understand the issues.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Princova_K13B0328P.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
BP_Princova_VP_SPR.pdfPosudek vedoucího práce608,83 kBAdobe PDFView/Open
BP_Princova_OP_SPR.PDFPosudek oponenta práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
BP_Princova.PDFPrůběh obhajoby práce1,32 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23349

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.