Title: Řiditelný laboratorní zdroj
Other Titles: Adjustable laboratory power supply
Authors: Zeman, Jan
Advisor: Koucký, Václav
Referee: Petránková, Zuzana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2335
Keywords: přímá digitální syntéza;digitální potenciometr;teplotní senzor;zesilovač třídy D
Keywords in different language: direct digital synthesis;digital potentiometer;digital thermometer;class D amplifier
Abstract: Tato diplomová práce popisuje návrh a realizaci mikropočítačem řízeného laboratorního zdroje. V úvodu se práce zabývá popisem zdrojů pracujících ve více kvadrantech výstupní V-A charakteristiky a je zde uveden přehled zdrojů dostupných na trhu. V následující části práce je podrobně rozepsán postup návrhu a realizace mikropočítačem řízeného zdroje schopného poskytnout na svém výstupu stejnosměrné nebo střídavé napětí. Na závěr práce jsou uvedeny výsledky měření, které byly provedeny na funkčním vzorku zdroje realizovaného v průběhu práce.
Abstract in different language: This thesis describes design of the adjustable laboratory power supply controlled by microcontroller. At first it describes power supplies, which works in more quadrants of V-A characteristic. It contains summary of available laboratory power supply on market. Next part is about detailed description of design and realization of the laboratory power supply controlled by microcontroller. The power supply is capable provide AC or DC voltage. At the end of this thesis are given the results of measurements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jan Zeman.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
040705_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,62 kBAdobe PDFView/Open
040705_oponent.pdfPosudek oponenta práce407,87 kBAdobe PDFView/Open
040705_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce166,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2335

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.