Název: Řiditelný laboratorní zdroj
Další názvy: Adjustable laboratory power supply
Autoři: Zeman, Jan
Vedoucí práce/školitel: Koucký, Václav
Oponent: Petránková, Zuzana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2335
Klíčová slova: přímá digitální syntéza;digitální potenciometr;teplotní senzor;zesilovač třídy D
Klíčová slova v dalším jazyce: direct digital synthesis;digital potentiometer;digital thermometer;class D amplifier
Abstrakt: Tato diplomová práce popisuje návrh a realizaci mikropočítačem řízeného laboratorního zdroje. V úvodu se práce zabývá popisem zdrojů pracujících ve více kvadrantech výstupní V-A charakteristiky a je zde uveden přehled zdrojů dostupných na trhu. V následující části práce je podrobně rozepsán postup návrhu a realizace mikropočítačem řízeného zdroje schopného poskytnout na svém výstupu stejnosměrné nebo střídavé napětí. Na závěr práce jsou uvedeny výsledky měření, které byly provedeny na funkčním vzorku zdroje realizovaného v průběhu práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes design of the adjustable laboratory power supply controlled by microcontroller. At first it describes power supplies, which works in more quadrants of V-A characteristic. It contains summary of available laboratory power supply on market. Next part is about detailed description of design and realization of the laboratory power supply controlled by microcontroller. The power supply is capable provide AC or DC voltage. At the end of this thesis are given the results of measurements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Jan Zeman.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040705_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040705_oponent.pdfPosudek oponenta práce407,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040705_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce166,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2335

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.