Title: Obchodní plán podniku s využitím zahraničního obchodu
Other Titles: Business plan of the company utilizing foreign trade
Authors: Hablová, Barbora
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23352
Keywords: obchodní plán;podnikatelský záměr;zahraniční obchod;logický rámec projektu;ganttův diagram;analýza rizik
Keywords in different language: business plan;foreign trade;logical frame approach;gantt chart;risk analysis
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zpracováním obchodního plánu pro podnik CZECHMONT, spol. s r. o. působící v odvětví výroby transformátorů a zdrojů síťového napětí. Obchodní plán firmy je zaměřen na vstup na švýcarský trh a slouží jako interní dokument firmy. V práci je oddělena teoretická část od praktické. V první teoretické části je popsána zejména struktura a možnosti financování obchodních plánů a základní seznámení se zahraničním obchodem. V druhé části je sestaven konkrétní obchodní plán s charakteristikou podniku, popisem podnikatelské příležitosti, definicí produktu, marketingovou a finanční analýzou, projektovým plánem obsahující logický rámec projektu a Ganttův diagram a v poslední části obchodního plánu je analýza případných rizik spojených s realizací záměru.
Abstract in different language: Bachelor thesis is devoted to the elaboration of a business plan for the company CZECHMONT, s. r. o. engaged in the manufacturing of transformers and main voltage sources. The business plan of the company is focused on entering the Swiss market and serves as an internal document of the company. In this thesis there are two separate parts; theoretical and practical. In the theoretical part there is a description of the structure and financing methods of business plans as well as basic understanding of foreign trade. In the second part there is a business plan with the characteristics of the company, description of the business opportunities, definiton of the product, marketing and the financial analysis, project plan containing the logical frame approach as well as Gantt chart. In the final part of practical part there is an analysis of potential risks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Barbora_Hablova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
BP_Hablova_OP_SPR.pdfPosudek oponenta práce755,08 kBAdobe PDFView/Open
BP_Hablova_VP_SPR.PDFPosudek vedoucího práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
BP_Hablova.PDFPrůběh obhajoby práce1,22 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.