Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvoboda Jaroslav, Ing.
dc.contributor.authorHablová, Barbora
dc.contributor.refereeVacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-7
dc.date.accessioned2017-02-21T08:22:35Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:22:35Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-25
dc.identifier66632
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23352
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zpracováním obchodního plánu pro podnik CZECHMONT, spol. s r. o. působící v odvětví výroby transformátorů a zdrojů síťového napětí. Obchodní plán firmy je zaměřen na vstup na švýcarský trh a slouží jako interní dokument firmy. V práci je oddělena teoretická část od praktické. V první teoretické části je popsána zejména struktura a možnosti financování obchodních plánů a základní seznámení se zahraničním obchodem. V druhé části je sestaven konkrétní obchodní plán s charakteristikou podniku, popisem podnikatelské příležitosti, definicí produktu, marketingovou a finanční analýzou, projektovým plánem obsahující logický rámec projektu a Ganttův diagram a v poslední části obchodního plánu je analýza případných rizik spojených s realizací záměru.cs
dc.format55 s. (73 601 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectobchodní pláncs
dc.subjectpodnikatelský záměrcs
dc.subjectzahraniční obchodcs
dc.subjectlogický rámec projektucs
dc.subjectganttův diagramcs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.titleObchodní plán podniku s využitím zahraničního obchoducs
dc.title.alternativeBusiness plan of the company utilizing foreign tradeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis is devoted to the elaboration of a business plan for the company CZECHMONT, s. r. o. engaged in the manufacturing of transformers and main voltage sources. The business plan of the company is focused on entering the Swiss market and serves as an internal document of the company. In this thesis there are two separate parts; theoretical and practical. In the theoretical part there is a description of the structure and financing methods of business plans as well as basic understanding of foreign trade. In the second part there is a business plan with the characteristics of the company, description of the business opportunities, definiton of the product, marketing and the financial analysis, project plan containing the logical frame approach as well as Gantt chart. In the final part of practical part there is an analysis of potential risks.en
dc.subject.translatedbusiness planen
dc.subject.translatedforeign tradeen
dc.subject.translatedlogical frame approachen
dc.subject.translatedgantt charten
dc.subject.translatedrisk analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Barbora_Hablova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
BP_Hablova_OP_SPR.pdfPosudek oponenta práce755,08 kBAdobe PDFView/Open
BP_Hablova_VP_SPR.PDFPosudek vedoucího práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
BP_Hablova.PDFPrůběh obhajoby práce1,22 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.