Title: Analýza hospodaření podniku v závislosti na vývoji ekonomického cyklu
Other Titles: Analysis of a company management in the course of a business cycle
Authors: Matoušková, Michaela
Advisor: Hofman Jiří, Dr. Ing.
Referee: Jelínková Eva, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23370
Keywords: ekonomický cyklus;podnik;finanční analýza
Keywords in different language: business cycle;company;financial analysis
Abstract: Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku v závislosti na vývoji ekonomiky dané země. Cílem práce je zanalyzování hospodaření podniku v posledních letech jeho působení, zhodnocení jeho finančního zdraví a navržení případných opatření a doporučení do budoucna. První kapitola obsahuje charakteristiku analyzovaného podniku, od jeho založení po současnost. Další kapitola pojednává o ekonomickém cyklu, jeho průběhu a příčinách jeho vzniku. Třetí část obsahuje možné dopady ekonomického cyklu na vývoj daného podniku. Čtvrtá kapitola popisuje, co je finanční analýza, jaké jsou její zdroje, uživatelé a používané metody. Praktická část je zaměřena na finanční analýzu zkoumaného podniku a zhodnocení jeho finančního zdraví. V analýze jsou použity absolutní, poměrové a souhrnné ukazatele.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with a financial analysis of a concern in the wake of economical development of a given country. The purpose of this work is to analyse the company management in the last couple of years, asses its financial situation and propose potential measures and suggestions for the future. The first chapter contains the company characteristics, from its foundation up until today. The next chapter is about the business cycle, its duration and causes of origination. The third chapter encompasses possible consequences of the business cycle on the company development. The fourth chapter describes a financial analysis per se and its sources, users and methods used. The practical part is about the financial analysis of the company and its financial situation. Absolute, index and total numbers are used for this analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Matouskova Michaela.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Matouskova M. - V.PDFPosudek vedoucího práce630,22 kBAdobe PDFView/Open
Matouskova M. - O.PDFPosudek oponenta práce714,15 kBAdobe PDFView/Open
Matouskova M. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce173,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23370

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.