Title: Analýza hospodaření podniku v závislosti na vývoji ekonomického cyklu
Other Titles: An analysis of economic results of a company, depending on the evolution of the economic cycle
Authors: Protasova, Marija
Advisor: Hofman Jiří, Dr. Ing.
Referee: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23374
Keywords: hospodářské cykly;finanční analýza;poměrové ukazatele
Keywords in different language: economic cycle;financial analysis;performance ratios
Abstract: Bakalářská práce je zaměřená na finanční analýzu podniku v období působení hospodářských cyklů. Cílem práce je seznámit se s podnikem, provést finanční analýzu, zjistit jeho finanční zdraví a jaké dopady měl na podnik hospodářský cyklus. Dalším cílem je se pokusit předpovědět možný vývoj podniku do budoucna a navrhnout případná opatření. První kapitola je věnována popisu podniku KRAK-CHEM Sp. z o. o. Druhá kapitola je o teorii hospodářských cyklů a možnému dopadu hospodářského cyklu na podnik. Třetí kapitola se zabývá finanční analýzou, teoretickými poznatky a samotnými výpočty. Čtvrtá kapitola je věnovaná metodám finanční analýzy, které umožňují předpovědět budoucí finanční stav podniku. Po čtvrté kapitole následuje kapitola shrnutí a případných doporučení. Poslední části bakalářské práce je závěr.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on financial analysis of company in period of economic cycles. Target of this work IS to itroduce the company, perform the financial analysis, find out it's financial health and what repercussion it had on the economy. Another target is to predict possible development of the company into the future and suggest potential steps. First chapter is dedicated to description of KRAK-CHEM SP. z o. o. Second chapter is about the theory of economic cycles and possible repercussion of the economic cycles to the company. Third chapter deals with the financial analysis, theoretical knowledge and calculation itself. Fourth chapter is dedicated to the methods of the financial analysis, which allows to predict future financial state of the company. Fourth chapter is followed by summary and recommendations. The final part of the work is the end.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Protasova_K13B0512P.pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFView/Open
Protasova M. - V.PDFPosudek vedoucího práce623,95 kBAdobe PDFView/Open
Protasova M. - O.PDFPosudek oponenta práce669,85 kBAdobe PDFView/Open
Protasova M. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce184,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23374

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.