Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorCísařová, Tereza
dc.contributor.refereeTaušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-6
dc.date.accessioned2017-02-21T08:22:50Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:22:50Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-25
dc.identifier66843
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23381
dc.description.abstractPráce je zaměřena na posouzení podnikatelského záměru založení společnosti Lyžáček. V teoretické části práce jsou uvedeny základní pojmy objasňující problematiku podnikání a přehled právních forem podnikání v ČR. Další část práce je věnována zahájení podnikatelské činnosti. Jsou zde popsány jednotlivé kroky, které je potřeba při zakládání společnosti provést. Poté je vypracován podrobný podnikatelský plán Lyžáček s. r. o.. Plán je rozdělen do několika bodů. Ke každému bodu je zpracována teoretická část, která je následně aplikována na zakládanou společnost. Součástí plánu je popis podnikatelského záměru, průzkum trhu, podniková strategie, marketingový plán a finanční plán. V závěru práce jsou zhodnocena rizika a možnosti budoucího rozvoje společnosti.cs
dc.format77 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzaložení s. r. o.cs
dc.subjectzahájení podnikánícs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.titleZahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměrucs
dc.title.alternativeCommencing the business activity based on a specific business planen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedSubmitted thesis is focused on appraisal business plan of founding a company Lyžáček. Basic concepts explaining issues of entrepreneurship and overview of legal forms of business in the Czech Republic are stated in the theoretical part. Another part is devoted to business start-ups. There are described various steps that need to be done in setting up the company. Then the elaborated business plan Lyžáček s. r. o. is worked up. The plan is divided into several points. For each item is prepared a theoretical part which afterwards is applied to a founding company. The plan includes a description of business intention, market research, company strategy, marketing plan and financial plan. In conclusion the risks and possibilities of future development are evaluated.en
dc.subject.translatedfounding s. r. o.en
dc.subject.translatedconduct of businessen
dc.subject.translatedbusiness planen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_cisarova_tereza_K13B0017P.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
BP_CisarovaT_OP.pdfPosudek oponenta práce748,15 kBAdobe PDFView/Open
BP_CisarovaT_VP.pdfPosudek vedoucího práce653,28 kBAdobe PDFView/Open
BP_CisarovaT.PDFPrůběh obhajoby práce1,45 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.