Název: Audio D/A převodník
Další názvy: Audio D/A converter
Autoři: Kříž, David
Vedoucí práce/školitel: Kubík, Zdeněk
Oponent: Stifter, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2339
Klíčová slova: převodník;DAC;audio;S/PDIF
Klíčová slova v dalším jazyce: converter;DAC;audio;S/PDIF
Abstrakt: V mé diplomové práci se zabývám analýzou zapojení běžně používaných D/A převodníků pro použití v audio technice. Též se zabývám možnostmi přenosu dat ze zdroje signálu do převodníku a formátem těchto dat. S využitím těchto informací jsou vybrané převodníky navrženy s ohledem na nejlepší možný výstupní signál a realizovány. Následně je na těchto realizovaných obvodech provedeno měření a výsledky jsou porovnány s hodnotami danými výrobcem.
Abstrakt v dalším jazyce: In my diploma thesis I deal with analysis of circuits used in common audio D/A converters. I also deal with the data transfer from the data source to the converter and the data format. These circuits are designed with respect to best performance and realized using the obtained information. Then the realized circuits are measured and the results are compared to manufacturer stated performance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Audio DA prevodnik.pdfPlný text práce871,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047179_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047179_oponent.pdfPosudek oponenta práce625,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047179_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce110,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2339

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.