Title: Zhodnocení efektivnosti nákupního procesu v podniku
Other Titles: Evaluation of the Effectiveness of Purchasing Process in Company
Authors: Růžičková, Jitka
Advisor: Jelínková Eva, Ing.
Referee: Šlaisová Petra, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23407
Keywords: nákup;nákupní proces;výběr dodavatelů;abc analýza;model nákupního portfolia
Keywords in different language: purchase;purchasing process;selection of suppliers;abc analysis;portfolio purchasing model
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zhodnotit efektivnost nákupního procesu ve společnosti ZAT a.s., včetně nalezení dodavatele klíčových vstupů a navržení vhodných opatření ke zvýšení efektivnosti nákupního procesu ve společnosti. Práce se rozděluje na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje význam nákupu pro podnik, metody hodnocení dodavatelských portfolii a nákupní proces v podniku. V praktické části je nejprve představena společnost ZAT a.s., na kterou navazuje charakteristika nákupního oddělení a základní informace o nákupu v této společnosti. Následuje nalezení dodavatele klíčových vstupů pro společnost pomocí ABC analýzy a Modelu nákupního portfolia. U vybraného dodavatele je popsán nákupní proces pro konkrétní klíčovou položku. Poslední kapitola je zaměřena na zhodnocení nákupního procesu společně s návrhy pro jeho zefektivnění.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to evaluate the efficiency of purchasing process in the company ZAT a.s. including finding a supplier of key inputs and proposing appropriate measures to improve the efficiency of the purchasing process in the company. This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the importance of purchase for the company, methods of evaluation of supplier portfolios and purchasing process in the company. At the beginning of the practical part is the company ZAT a.s. introduced, followed by the characteristics of the purchasing department of the company and basic information about purchase. The next section of this thesis is finding suppliers for key inputs by using the ABC analysis and Portfolio Purchasing Model. It also includes a description of a purchasing process for a specific key item by a chosen supplier. A complex evaluation with proposals for efficiency improvement of the purchase in company is at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ruzickova.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
BP_Ruzickova_OP.pdfPosudek oponenta práce598,86 kBAdobe PDFView/Open
BP_Ruzickova_VP.pdfPosudek vedoucího práce717,41 kBAdobe PDFView/Open
BP_Ruzickova_1.PDFPrůběh obhajoby práce1,39 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23407

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.