Název: Logistika HF Czechforge
Další názvy: The Logistics of HF Czechforge
Autoři: Vrbová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Králová Lenka, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23431
Klíčová slova: logistika;logistické řízení;skladování;zásoby;přeprava
Klíčová slova v dalším jazyce: logistics;logistics management;warehousing;inventory;transportation
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je logistika společnosti HF-Czechforge s.r.o. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Nejdříve jsou uvedena teoretická východiska pojmu logistika a pojmů s ní souvisejících. Dle popsaných teoretických poznatků o logistice byla vytvořena praktická část. V praktické části jsou popsány logistické a výrobní procesy probíhající ve společnosti. Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza procesů ve společnosti, jejich hmotných a informačních toků. Na základě získaných informací jsou v závěru práce formulovány návrhy na zlepšení, které mohou být přínosnými pro společnost HF-Czechforge s.r.o.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of the Bachelor thesis consists of the HF-Czechforge Ltd logistics company. The thesis is divided into two parts, i.e. theoretical and practical. The first part presents the theoretical background to the concept of logistics and other related concepts. Subsequently, the practical part was written based on the theoretical knowledge gained. The practical part describes the various logistics and production processes employed within the company. The main objective of this thesis is to provide an analysis of the processes at work within the company and the various related physical and information flows. Based on the information gathered, the conclusion provides proposals for the implementation of improvements which will be beneficial to the HF-Czechforge Ltd logistics company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Alena Vrbova.pdfPlný text práce4,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vrbova A. - V.PDFPosudek vedoucího práce613,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vrbova A. - O.PDFPosudek oponenta práce638,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vrbova A. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce236,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23431

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.