Title: Logistika HF Czechforge
Other Titles: The Logistics of HF Czechforge
Authors: Vrbová, Alena
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Králová Lenka, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23431
Keywords: logistika;logistické řízení;skladování;zásoby;přeprava
Keywords in different language: logistics;logistics management;warehousing;inventory;transportation
Abstract: Tématem bakalářské práce je logistika společnosti HF-Czechforge s.r.o. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Nejdříve jsou uvedena teoretická východiska pojmu logistika a pojmů s ní souvisejících. Dle popsaných teoretických poznatků o logistice byla vytvořena praktická část. V praktické části jsou popsány logistické a výrobní procesy probíhající ve společnosti. Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza procesů ve společnosti, jejich hmotných a informačních toků. Na základě získaných informací jsou v závěru práce formulovány návrhy na zlepšení, které mohou být přínosnými pro společnost HF-Czechforge s.r.o.
Abstract in different language: The theme of the Bachelor thesis consists of the HF-Czechforge Ltd logistics company. The thesis is divided into two parts, i.e. theoretical and practical. The first part presents the theoretical background to the concept of logistics and other related concepts. Subsequently, the practical part was written based on the theoretical knowledge gained. The practical part describes the various logistics and production processes employed within the company. The main objective of this thesis is to provide an analysis of the processes at work within the company and the various related physical and information flows. Based on the information gathered, the conclusion provides proposals for the implementation of improvements which will be beneficial to the HF-Czechforge Ltd logistics company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Alena Vrbova.pdfPlný text práce4,35 MBAdobe PDFView/Open
Vrbova A. - V.PDFPosudek vedoucího práce613,94 kBAdobe PDFView/Open
Vrbova A. - O.PDFPosudek oponenta práce638,49 kBAdobe PDFView/Open
Vrbova A. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce236,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.