Název: Analýza a hodnocení volnočasových aktivit v Klatovech
Další názvy: The analysis and evaluation of the leasure activities in Klatovy
Autoři: Kabourková, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Kunešová Hana, Ing.
Oponent: Janeček Petr, Ing.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23438
Klíčová slova: volný čas;mládež;volnočasové aktivity;klatovy
Klíčová slova v dalším jazyce: leisure time;young people;leisure activities;klatovy
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou nabídky a poptávky volnočasových aktivit mládeže v Klatovech. Teoretická část obsahuje základní pojmy z oblasti trávení volného času a pohled na volný čas jako ekonomickou kategorii. V praktické části je analyzována nabídka poskytovatelů volnočasových aktivit v Klatovech. Součástí práce je také zhodnocení výsledků výzkumu volnočasových aktivit mládeže. Výzkum byl proveden formou dotazníkové šetření na středních školách v Klatovech na jaře 2016. Na základě zjištěných poznatků byla zpracována SWOT analýza zaměřená na trávení volného času mládeže v Klatovech.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on supply and demand of leisure activities of young people in Klatovy. The theoretical part includes basic terms of leisure time and the view on leisure time as an economic category. In the practical part is analyzed supply of providers of leisure activities in Klatovy. The bachelor thesis includes also the evaluation of research of leisure activities. The research was made by questionnaire survey at high schools in Klatovy in spring 2016. Gained results are used in SWOT analysis which is focused on leisure time activities of young people in Klatovy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_KABOURKOVA_IVETA.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabourkova_O.pdfPosudek oponenta práce695,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabourkova_V.pdfPosudek vedoucího práce677,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabourkova_P.pdfPrůběh obhajoby práce218,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23438

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.