Title: Vybrané moderní technologie a jejich využití v marketingové komunikaci
Other Titles: Chosen modern technology and their use in marketing communication
Authors: Mihulka, Jan
Advisor: Čechurová Lenka, Ing.
Referee: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23441
Keywords: marketing;marketingová komunikace;wi-fi;qr kódy;mobilní aplikace
Keywords in different language: marketing;marketing communication;wi-fi;qr codes;mobile applications
Abstract: Bakalářská práce "Vybrané moderní technologie a jejich využití v marketingové komunikaci" je zaměřena na analýzu využití konkrétních moderních technologií ve vybraných prodejnách ve třech krajích České republiky. Teoretická část je zaměřena na popsání základních informací o marketingu a marketingové komunikaci. V druhé části teorie jsou stručně popsány vybrané moderní technologie, na které je práce zaměřena. Následuje praktická část, která se soustředí na samotné využití představených moderních technologií v prodejnách. Součástí práce je také zhodnocení výsledků výzkumu a vyvozená doporučení.
Abstract in different language: Bachelor thesis "Chosen modern technology and their use in marketing communication" is focused on analysis of use of specific modern technology in chosen stores in three regions of the Czech republic. Theoretical part is focused on describing basic information about marketing and marketing communication. In the second part of theory there are briefly described chosen modern technology, followed by practical part, which is focused on use of introduced modern technology in stores. One of the parts of thesis is valorizing of research results and recommendations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vybrane moderni technologie a jejich vyuziti v marketingove komunikaci.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Mihulka_V.pdfPosudek vedoucího práce660,17 kBAdobe PDFView/Open
Mihulka_O.pdfPosudek oponenta práce628,38 kBAdobe PDFView/Open
Mihulka_P.pdfPrůběh obhajoby práce181,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23441

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.