Název: Faktory ovlivňující nákupní rozhodovací proces zákazníka při nákupu vybraného zboží či služby
Další názvy: Factors influencing consumer decision-making process when purchasing chosen goods or services
Autoři: Štefanová, Natálie
Vedoucí práce/školitel: Čechurová Lenka, Ing.
Oponent: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23453
Klíčová slova: zákazník;nákupní chování;ovlivňující faktory;cestovní ruch;eurovíkend;dotazníkové šetření
Klíčová slova v dalším jazyce: customer;customer behavior;factors;tourism;euroweekend;questionnaire survey
Abstrakt: Tato bakalářská práce řeší zákazníka a faktory, které ho při nákupu eurovíkendu ovlivňují. Teoretická část popisuje zákazníka, nákupní chování, ovlivňující faktory a dále cestovní ruch, nabídku eurovíkendů a současnou situaci. Cílem práce je prozkoumání faktorů ovlivňujících nákup. Splněním tohoto cíle se zabývá praktická část zaměřená na mladé lidi ve věku 18 - 26 let. Ke splnění cíle bylo použito dotazníkové šetření. V poslední části jsou navržena doporučení pro zvýšení poptávky po eurovíkendech a uvedeny závěry.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focus on customer and factors which affects customer during the purchasing an euroweekend. The theoretical part is describing a customer, customer behavior, influencing factors and among others the tourism, euroweekend offers and current situation. The purpose of this thesis is to explore the factors which affects the purchase. To meet this objective, there is a practical part of this thesis that focus on young people at the age of 18 - 26. One of the components of the practical part is a questionnaire survey. The last part contains the recommendations and final conclusions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP K13B0284P.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stefanova_O.pdfPosudek oponenta práce610,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stefanova_V.pdfPosudek vedoucího práce777,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stefanova_P.pdfPrůběh obhajoby práce220,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23453

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.