Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČechurová Lenka, Ing.
dc.contributor.authorŠtefanová, Natálie
dc.contributor.refereeCimler Petr, Doc. Ing. CSc.
dc.date.accepted2016-6-7
dc.date.accessioned2017-02-21T08:24:06Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:24:06Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-22
dc.identifier67545
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23453
dc.description.abstractTato bakalářská práce řeší zákazníka a faktory, které ho při nákupu eurovíkendu ovlivňují. Teoretická část popisuje zákazníka, nákupní chování, ovlivňující faktory a dále cestovní ruch, nabídku eurovíkendů a současnou situaci. Cílem práce je prozkoumání faktorů ovlivňujících nákup. Splněním tohoto cíle se zabývá praktická část zaměřená na mladé lidi ve věku 18 - 26 let. Ke splnění cíle bylo použito dotazníkové šetření. V poslední části jsou navržena doporučení pro zvýšení poptávky po eurovíkendech a uvedeny závěry.cs
dc.format59 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectnákupní chovánícs
dc.subjectovlivňující faktorycs
dc.subjectcestovní ruchcs
dc.subjecteurovíkendcs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.titleFaktory ovlivňující nákupní rozhodovací proces zákazníka při nákupu vybraného zboží či službycs
dc.title.alternativeFactors influencing consumer decision-making process when purchasing chosen goods or servicesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focus on customer and factors which affects customer during the purchasing an euroweekend. The theoretical part is describing a customer, customer behavior, influencing factors and among others the tourism, euroweekend offers and current situation. The purpose of this thesis is to explore the factors which affects the purchase. To meet this objective, there is a practical part of this thesis that focus on young people at the age of 18 - 26. One of the components of the practical part is a questionnaire survey. The last part contains the recommendations and final conclusions.en
dc.subject.translatedcustomeren
dc.subject.translatedcustomer behavioren
dc.subject.translatedfactorsen
dc.subject.translatedtourismen
dc.subject.translatedeuroweekenden
dc.subject.translatedquestionnaire surveyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP K13B0284P.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Stefanova_O.pdfPosudek oponenta práce610,5 kBAdobe PDFView/Open
Stefanova_V.pdfPosudek vedoucího práce777,03 kBAdobe PDFView/Open
Stefanova_P.pdfPrůběh obhajoby práce220,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23453

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.