Title: Chování spotřebitelů při výběru produktů/služeb mobilních operátorů
Other Titles: Consumer Behaviour in Case of Selected Mobile Telecommunication Products/Services
Authors: Mattasová, Kateřina
Advisor: Petrtyl Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23454
Keywords: neomezený tarif;mobilní služby;operátor;nabídka;chování zákazníka;spotřebitel;o2;vodafone;t-mobile;mobil od čez
Keywords in different language: unlimited tariff;mobile service;mobile network operator;supply;customer behavior;consumer;o2;vodafone;t-mobile;mobil od čez
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na chování zákazníků při výběru mobilního tarifu vybraných operátorů, konkrétně je zacílená na produkty neomezených tarifů na spotřebitelském trhu domácností. Kromě vymezení trhu mobilních služeb se zabývá také cíleným marketingem a poskytuje nahlédnutí na vzájemné srovnání nabídek operátorů O2, Vodafone, T-Mobile a Mobil od ČEZ. V rámci dotazníkového šetření je řešeno, k čemu uživatelé využívají mobilní služby, co od nich očekávají a jaké mají v tomto směru potřeby a přání. Výsledná data jsou srovnána s aktuální nabídkou na trhu a na tomto základě jsou navrženy změny a možná doporučení. V závěru je na základě potřeb zákazníků navržena ideální kombinace vlastností optimálního tarifu využitelná pro nabídkovou stranu trhu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on a customer behavior during the selection a mobile tariff from certain operators and it is specifically targeted on the unlimited tariff products on a household consumer market. Besides the specification of the mobile service market, it is dealing with a targeted marketing and it concerns a mutual comparsion of the offers of O2, Vodafone, T-Mobile and CEZ Mobile. The questionnaire research inquires, for what purposes the customers use the mobile service, what they expect from it and what are their requests and requirements in this field. The resulting data are compared with a current market offer and based to this data, possible changes and recommendations are suggested. The conclusion consists a suggestion of an ideal combination of the qualities of an optimal tariff based on the needs of the customers useable for the supply side of the market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Katerina Mattasova.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
Mattasova_V.PDFPosudek vedoucího práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Mattasova_O.pdfPosudek oponenta práce747,57 kBAdobe PDFView/Open
Mattasova_P.pdfPrůběh obhajoby práce186,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.