Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPetrtyl Jan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorMattasová, Kateřina
dc.contributor.refereeTlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-6
dc.date.accessioned2017-02-21T08:24:06Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:24:06Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-22
dc.identifier67546
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23454
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na chování zákazníků při výběru mobilního tarifu vybraných operátorů, konkrétně je zacílená na produkty neomezených tarifů na spotřebitelském trhu domácností. Kromě vymezení trhu mobilních služeb se zabývá také cíleným marketingem a poskytuje nahlédnutí na vzájemné srovnání nabídek operátorů O2, Vodafone, T-Mobile a Mobil od ČEZ. V rámci dotazníkového šetření je řešeno, k čemu uživatelé využívají mobilní služby, co od nich očekávají a jaké mají v tomto směru potřeby a přání. Výsledná data jsou srovnána s aktuální nabídkou na trhu a na tomto základě jsou navrženy změny a možná doporučení. V závěru je na základě potřeb zákazníků navržena ideální kombinace vlastností optimálního tarifu využitelná pro nabídkovou stranu trhu.cs
dc.format118 s. (197 353 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectneomezený tarifcs
dc.subjectmobilní službycs
dc.subjectoperátorcs
dc.subjectnabídkacs
dc.subjectchování zákazníkacs
dc.subjectspotřebitelcs
dc.subjecto2cs
dc.subjectvodafonecs
dc.subjectt-mobilecs
dc.subjectmobil od čezcs
dc.titleChování spotřebitelů při výběru produktů/služeb mobilních operátorůcs
dc.title.alternativeConsumer Behaviour in Case of Selected Mobile Telecommunication Products/Servicesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on a customer behavior during the selection a mobile tariff from certain operators and it is specifically targeted on the unlimited tariff products on a household consumer market. Besides the specification of the mobile service market, it is dealing with a targeted marketing and it concerns a mutual comparsion of the offers of O2, Vodafone, T-Mobile and CEZ Mobile. The questionnaire research inquires, for what purposes the customers use the mobile service, what they expect from it and what are their requests and requirements in this field. The resulting data are compared with a current market offer and based to this data, possible changes and recommendations are suggested. The conclusion consists a suggestion of an ideal combination of the qualities of an optimal tariff based on the needs of the customers useable for the supply side of the market.en
dc.subject.translatedunlimited tariffen
dc.subject.translatedmobile serviceen
dc.subject.translatedmobile network operatoren
dc.subject.translatedsupplyen
dc.subject.translatedcustomer behavioren
dc.subject.translatedconsumeren
dc.subject.translatedo2en
dc.subject.translatedvodafoneen
dc.subject.translatedt-mobileen
dc.subject.translatedmobil od čezen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Katerina Mattasova.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
Mattasova_V.PDFPosudek vedoucího práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Mattasova_O.pdfPosudek oponenta práce747,57 kBAdobe PDFView/Open
Mattasova_P.pdfPrůběh obhajoby práce186,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.