Title: Realizace řízení CNC soustruhu
Other Titles: Implementation of control CNC lathe
Authors: Nedvěd, Robert
Advisor: Kosturik, Kamil
Referee: Kubík, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2346
Keywords: CNC soustruh;pneumatika;krokový motor;stejnosměrný motor;ovladač motoru;USB komunikace;EMC2
Keywords in different language: CNC lathe;pneumatics;stepper motor;direct current motor;motor driver;USB communication;EMC2
Abstract: Předkládaná diplomová práce popisuje postup návrhu a realizace CNC soustruhu. V první části je nastíněn postup návrhu mechanické části a ve druhé části jsou vyzdviženy hlavní body elektronické části stroje.
Abstract in different language: This thesis describes the design development and implementation of CNC lathe. The first part outlines the mechanical design development and the second section highlights the main electronic parts of the machine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nedved_Robert_DP.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
047186_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,55 kBAdobe PDFView/Open
047186_oponent.pdfPosudek oponenta práce412,28 kBAdobe PDFView/Open
047186_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce119,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2346

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.