Název: Realizace řízení CNC soustruhu
Další názvy: Implementation of control CNC lathe
Autoři: Nedvěd, Robert
Vedoucí práce/školitel: Kosturik, Kamil
Oponent: Kubík, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2346
Klíčová slova: CNC soustruh;pneumatika;krokový motor;stejnosměrný motor;ovladač motoru;USB komunikace;EMC2
Klíčová slova v dalším jazyce: CNC lathe;pneumatics;stepper motor;direct current motor;motor driver;USB communication;EMC2
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce popisuje postup návrhu a realizace CNC soustruhu. V první části je nastíněn postup návrhu mechanické části a ve druhé části jsou vyzdviženy hlavní body elektronické části stroje.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the design development and implementation of CNC lathe. The first part outlines the mechanical design development and the second section highlights the main electronic parts of the machine.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nedved_Robert_DP.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047186_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047186_oponent.pdfPosudek oponenta práce412,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047186_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce119,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2346

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.