Název: Řídicí jednotka pro robota určeného pro "robotický fotbal"
Další názvy: Electronic control unit for robotic soccer player
Autoři: Žahour, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Kosturik, Kamil
Oponent: Weissar, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2347
Klíčová slova: mikrokontrolér Freescale;regulátor;BLDC motor;UART;SPI
Klíčová slova v dalším jazyce: microcontroller Freescale;motor controller;BLDC motor;UART;SPI
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem elektroniky do robota určeného pro hru ?robotický fotbal?. Úkolem elektroniky je především řízení motorů robota a komunikace s nadřazeným systémem. Řídící jednotka má dále sledovat stav baterie a teplotu motorů. Práce se rovněž zabývá návrhem a realizací bezdrátové komunikace robota a nadřazeného systému. Výstupem práce má být funkční prototyp.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis will discuss an electronic controlling unit design, to be deployed in robots used in a "robosoccer" game. The designed system primarily controls actuators and communication, with a higher-level system. Additionally it guards battery state and measures used motor temperatures. The outcome of this diploma thesis should be a working prototype.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
zahourj_diplomova_prace_1_0.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047187_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047187_oponent.pdfPosudek oponenta práce336,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047187_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2347

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.