Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČechurová Lenka, Ing.
dc.contributor.authorKrausová, Veronika
dc.contributor.refereeCimler Petr, Doc. Ing. CSc.
dc.date.accepted2016-6-7
dc.date.accessioned2017-02-21T08:24:13Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:24:13Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-25
dc.identifier67672
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23470
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou marketingové komunikace a jejích specifikací v rámci reklamy, a to především reklamy na tabákové výrobky a na konkrétní společnost působící v tabákovém průmyslu. V teoretické části práce jsou pomocí literárních zdrojů popsány základní pojmy spojené s teorií marketingu, především s marketingovou komunikací. Dále se tato část zaměřuje na zhodnocení situace na trhu s tabákovými výrobky jak celosvětově, tak pro Českou republiku, a v poslední řadě také na představení tabákové společnosti Philip Morris International. Předmětem praktické části je zhodnocení povědomí respondentů o reklamě jako nástroji marketingové komunikace a o regulaci reklamy na tabákové výrobky.cs
dc.format49 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectreklamacs
dc.subjectphilip morriscs
dc.subjectregulace reklamycs
dc.titleSpecifika marketingové komunikace vybrané společnosti působící v tabákovém průmyslucs
dc.title.alternativeMarketing communication specifics of chosen company operating in the tobacco industryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is occupied with issues of the marketing communication and its specifications within advertising, mainly relating to tobacco products advertisements and to a concrete company acting in the tobacco industry. The theoretical part deals with basic terms connected to marketing theory, i.e. mainly marketing communication, whose description is based on literary sources. This part is also focused on evaluating of the situation with tobacco goods in the market all over the world as well as in the Czech Republic, and on introduction of the tobacco company Philip Morris. The aim of the practical part is the inquiry on the respondents´ awareness of the advertising as the marketing communication tool and of the tobacco products ad-vertising regulations.en
dc.subject.translatedmarketingen
dc.subject.translatedmarketing communicationen
dc.subject.translatedcommunicationen
dc.subject.translatedadvertisementen
dc.subject.translatedadvertisingen
dc.subject.translatedphilip morrisen
dc.subject.translatedadvertising regulationsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika Krausova 2016.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Krausova_O.pdfPosudek oponenta práce570,22 kBAdobe PDFView/Open
Krausova_V.pdfPosudek vedoucího práce679,93 kBAdobe PDFView/Open
Krausova_P.pdfPrůběh obhajoby práce211,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23470

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.