Název: Ethernetové rozhraní embedded systémů
Další názvy: Ethernet interface of embedded systems
Autoři: Fikar, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Basl, Jiří
Oponent: Krist, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2351
Klíčová slova: embedded ethernet;Texas instruments;Stellaris;LwIP TCP/IP stack
Klíčová slova v dalším jazyce: embedded ethernet;Texas instruments;Stellaris;LwIP TCP/IP stack
Abstrakt: Obsahem diplomové práce je charakteristika ethernetového rozhraní pro embedded systémy. Práce obsahuje popis referenčního modelu ISO/OSI, definuje rozdíly mezi klasickým ethernetem a implementacích ethernetu v embedded zařízeních. Součástí práce je ukázková aplikace postavená na využití vývojového kitu Stellaris od společnosti Texas Instruments, jehož srdce tvoří mikrokontrolér s jádrem CortexTM M3. V ukázkové aplikaci byl implementován LwIP TCP/IP stack, kterému je věnována v této práci samostatná kapitola. Aplikace plní funkci Ethernet-RS232 převodníku a embedded webserveru.
Abstrakt v dalším jazyce: Content of diploma thesis contains characteristics of an ethernet interface of embedded devices. The thesis describes the reference model ISO/OSI, it defines the differences between the classical ethernet and the implementation of ethernet in embedded devices. One part of the thesis consists of sample application, which has been built on the use of evaluation kit Stellaris of Texas Instruments company. The heart of this evaluation kit is formed by microcontroller with CortexTM M3 core. In the sample applicatin, LwIP TCP/IP stack was implemented. One chapter is dedicated to this stack as well. The application is supposed to function as Ethernet-RS232 converter and embedded webserver.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Pavel Fikar.pdf.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047268_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce341,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047268_oponent.pdfPosudek oponenta práce467,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047268_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce107,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2351

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.