Title: Vývoj rybničních soustav na Blatensku na základě analýz starých map
Other Titles: Development of the fishpond systems of the Blatna region, based on the analysis of old maps
Authors: Hoštičková, Edita
Advisor: Frajer Jindřich, Mgr. Ph.D.
Referee: Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23511
Keywords: vojenská mapování;rybníky;georeferencování;vývoj krajiny
Keywords in different language: military mappings;fishponds;georeferencing;landscape development
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem rybničních soustav na Blatensku na základě analýz starých map. Vymezeným územím jsou sousední panství Blatná a Lnáře. Starými mapami jsou první, druhé a třetí vojenské mapování, která jsou porovnávána i s mapami zobrazujícími současný stav. Teoretická část práce se věnuje charakteristice vojenských mapování a jejich zpracováním, tj. georeferenocováním a vektorizací. Dále se zabývá historickým vývojem vodních ploch v Českých zemích a změnám v jejich využití. V praktické části je popsáno zpracování vojenských mapování ve vymezeném území. Pro každé období je charakterizován stav rybničních soustav i jednotlivých rybníků a jejich vývoj, včetně současného využití. Tato bakalářská práce obsahuje také kapitolu zabývající se energetickou funkcí rybníků, tj. mlýny, hamry a pilami.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with development of the fishpond systems of the Blatna region, based on the analysis of old maps. Defined areas are two neighbouring manors, Blatna and Lnare. Old maps are 1st, 2nd and 3rd Military Survey, which are compared with maps showing the current situation. The theoretical part of the thesis deals with characteristics of Military Surveys and its processing, i.e. georeferencing and vectorization. It is also dealing with the historical development of water surfaces in the Czech Lands and changes in their use. In the practical part is described the processing of military mapping in the defined territory. For each period is characterized status of individual fishponds and their systems including their development and current use. This Bachelor thesis contains also a chapter about energy functions of fishponds, i.e. mills, hammer mills and sawmills.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Edita Hostickova - Vyvoj rybnicnich soustav na Blatensku na zaklade analyz starych map.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
Hostickova-p.oponenta.PDFPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Hostickova-p.vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce43,46 kBAdobe PDFView/Open
Hostickova.PDFPrůběh obhajoby práce376,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23511

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.