Název: Modernizování automatizovaného ovládání akvária
Další názvy: Improving of automated control of aquarium
Autoři: Křivka, Jindřich
Vedoucí práce/školitel: Kosturik, Kamil
Oponent: Turjanica, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2352
Klíčová slova: akvárium;automatizace
Klíčová slova v dalším jazyce: aquarium;automation
Abstrakt: Práce se zabývá návrhem a realizací elektronického řídicího systému vybavení akvarijní nádrže. Systém je koncepčně rozdělen do několika subsystémů: moduly na DIN lištu, měřicí moduly a informační modul. Zařízení umožňuje také přidání nového modulu za chodu. Systém diagnostikuje sebe i připojená zařízení redundantními způsoby. Komunikace mezi moduly probíhá po sběrnici I2C a k PC se připojuje přes USB.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with design and implementation of electronic control system for aquarium tanks. The system is conceptually divided into several subsystems DIN rail modules, measurement modules and information modules. The device allows hot plugging of new modules. The system continuously diagnoses itself and connected devices using redundant methods. Communication between modules is uses the I2C bus and connect to a PC via USB.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Krivka_Jindrich_TEXT_DP.pdfPlný text práce8,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047270_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047270_oponent.pdfPosudek oponenta práce485,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047270_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce145,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2352

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.